Medici Practici ry on yksityislääkäreiden maanlaajuinen yhdistys. Yhdistys osallistuu yksityislääkäritoiminnan kehitystyöhön ja pyrkii turvaamaan lääkärin autonomiaa ja korostamaan potilas-lääkärisuhdetta.  Yhdistys on toiminut yhtäjaksoisesti 40-luvulta lähtien.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Lääkäripäivien yksityissektorin koulutuksen suunnitteluun. Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti myös lääkäriliiton yksityislääkäreiden alaosastossa.

Yhdistys on halunnut tukea yksityislääkäreiden lomanviettomahdollisuuksia ja se omistaa kolme lomahuoneistoa Levillä ja yhden lomahuoneiston Vierumäellä. Lomahuoneistoja vuokrataan jäsenhintaan yhdistyksen sekä Suomen lääkäriliiton jäsenille.

Jäseniä yhdistyksessä voivat olla kaikki yksityislääkärinä toimivat Suomen lääkäriliittoon kuuluvat lääkärit. Yksityislääkäritoiminta voi olla myös osa-aikaista virkatyön ohella tapahtuvaa.

Liity mukaan yhdistykseen!

 

Hallitus vierailemassa Tallinnassa yksityissairaala Fertilitaksessa
Hallitus vierailemassa Tallinnassa yksityissairaala Fertilitaksessa