Peruutusehdot

LOMAHUONEISTOJEN MAKSUT JA VARAUKSEN PERUUTTAMINEN
Varausmaksu
Lomahuoneiston varausmaksu (jota ei palauteta) lomaviikolta on 150 € mikä vuokraajan tulee maksaa Medici Practici ry:n tilille eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei ole maksettu ajoissa, Medici Practici ry:llä on oikeus antaa huoneiston käyttöoikeus toiselle vuokraajalle.

Varausmaksu palautetaan ainoastaan silloin, kun Medici Practici ry joutuu pakottavan esteen tähden peruuttamaan huoneiston käyttöoikeuden vuokraajalta.

Viikkovuokra
Vuokraajan tulee maksaa loput viikkovuokrasta Medici Practici ry:n tilille eräpäivään (= kuukautta ennen vuokra-ajan alkua) mennessä. Jos loppuosaa ei ole maksettu ajoissa, Medici Practici ry:llä on oikeus antaa huoneiston käyttöoikeus toiselle vuokraajalle.
Jos vuokraaja haluaa peruuttaa lomahuoneiston käyttöoikeuden koko viikkovuokran maksettuaan ja hän ilmoittaa siitä niin, että vaihtopäivään on 2 – 4 viikkoa, palauttaa Medici Practici ry puolet viikkovuokrasta.

Jos vuokraaja haluaa peruuttaa lomahuoneiston käyttöoikeuden koko viikkovuokran maksettuaan ja tekee sen niin, että vaihtopäivään on kaksi viikkoa tai vähemmän, Medici Practici ry ei palauta mitään osaa viikkovuokrasta.
Lomaviikon varaaja voi matkustusesteen sattuessa siirtää varaamansa viikon toiselle yhdistyksen jäsenelle.

Huom! Jos vuokraajan peruutus aiheutuu hänestä itsestään riippumattomasta, matkustaja-vakuutuksen kattamasta syystä, palauttamatta jäävää osaa viikkovuokrasta voi hakea vakuutusyhtiöltä.